Bình phước quy hoạch 35 cụm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC LUCKY LAND
Hotline: 096.2247.686 - 0914.180.183 - 098.906.7686
Bình phước quy hoạch 35 cụm
Ngày đăng: 29/01/2021 09:34 AM

UBND tỉnh Bình Phước vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 gồm 35 Cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.295,17 ha.

Trong đó, quy hoạch đến năm 2020 đạt 22 Cụm công nghiệp, tổng diện tích 583 ha. Phấn đấu đến năm 2030, đưa tỷ lệ lấp đầy bình quân các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 90% diện tích đất công nghiệp.

Cụm công nghiệp tại thị xã Phước Long: Quy hoạch 2 Cụm công nghiệp trên địa bản thị xã Phước Long với tổng diện tích 100 ha để hình thành các cụm chế biến nông sản và sản xuất thực phẩm, gắn với các khu xử lý an toàn vệ sinh thực phẩm và xử lý nước thải tập trung, cụ thể:

Cụm công nghiệp Phước Bình diện tích quy hoạch 50 ha, tại phường Phước Bình. Tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Long Giang diện tích quy hoạch 50 ha, tại phường Long Giang. Tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.

Giai đoạn đến năm 2020 quy hoạch và đưa vào đầu tư Cụm công nghiệp Long Giang với diện tích 50 ha.

Cụm công nghiệp tại thị xã Đồng Xoài: Quy hoạch 3 Cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Đồng Xoài với tổng diện tích 120 ha để hình thành các cụm chế biến thực phẩm (rau, củ, quả...) và sản xuất hàng tiêu dùng, gắn với các khu xử lý an toàn vệ sinh thực phẩm, đóng gói và xử lý nước thải tập trung, cụ thể:

Cụm công nghiệp Tân Xuân diện tích quy hoạch 30 ha, tại khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân. Tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Tiến Hưng diện tích quy hoạch 50 ha, tại ấp 4, xã Tiến Hưng, Tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Tân Thành diện tích quy hoạch 40 ha, tại ấp 2, xã Tân Thành. Tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng.

Giai đoạn đến năm 2020 quy hoạch và đưa vào đầu tư Cụm công nghiệp Tiến Hưng (20 ha) và Cụm công nghiệp Tân Thành (15,36 ha) với diện tích 35,36 ha.

Cụm công nghiệp tại thị xã Bình Long: Quy hoạch 3 Cụm công nghiệp Thanh Phú, Hưng Chiến và Thanh Lương trên địa bàn thị xã Bình Long với tổng diện tích 150 ha để hình thành các cụm sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn; sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và sản xuất hàng tiêu dùng; tiếp nhận di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm trong làng nghề, khu dân cư, đô thị và các cơ sở sản xuất khác cần di dời vào Cụm công nghiệp, gắn với khu xử lý nước thải tập trung, cụ thể:

Cụm công nghiệp Thanh Phú, 60 ha tại ấp 17, xã Thanh Phú. Tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Hưng Chiến, 75 ha tại phường Hưng Chiến. Tổng mức đầu tư 375 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Thanh Lương, 75 ha tại ấp Thanh Thịnh, xã Thanh Lương. Tổng mức đầu tư 375 tỷ đồng.

Giai đoạn đến năm 2020 quy hoạch và đưa vào đầu tư giai đoạn 1 của 3 Cụm công nghiệp Thanh Phú (30 ha), Hưng Chiến (30 ha) và Thanh Lương (30 ha) với diện tích 90 ha.

Cụm công nghiệp tại huyện Bù Gia Mập: Quy hoạch 4 Cụm công nghiệp Phú Nghĩa 1, Phú Nghĩa 2, Phú Nghĩa 3 và Đa Kia trên địa bàn huyện Bù Gia Mập với tổng diện tích 159 ha để hình thành các cụm chế biến nông, lâm sản và sản xuất vật liệu xây dựng, gắn với khu xử lý nước thải tập trung, cụ thể:

Cụm công nghiệp Phú Nghĩa 1 diện tích quy hoạch 32 ha, tại thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa. Tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Phú Nghĩa 2 diện tích quy hoạch 50 ha, tại thôn Khấc Khoan, xã Phú Nghĩa. Tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Phú Nghĩa 3 diện tích quy hoạch 45 ha, tại thôn Khấc Khoan, xã Phú Nghĩa, Tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Đa Kia diện tích quy hoạch 32 ha, tại thôn 4, xã Đa Kia. Tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng,

 

Giai đoạn đến năm 2020 quy hoạch và đưa vào đầu tư 3 Cụm công nghiệp Phú Nghĩa 1 (20 ha), Phú Nghĩa 2 (20 ha) và Phú Nghĩa 3 (45 ha) với diện tích 85 ha.

Cụm công nghiệp tại huyện Lộc Ninh: Quy hoạch 2 Cụm công nghiệp Lộc Thành và Lộc Thịnh trên địa bàn huyện Lộc Ninh với tổng diện tích 94 ha để hình thành các cụm chế biến nông, lâm sản, sản xuất hàng tiêu dùng và sản xuất vật liệu xây dựng, gắn với khu xử lý nước thải tập trung, cụ thể:

Cụm công nghiệp Lộc Thành với điện tích quy hoạch 40 ha. Tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Lộc Thịnh với diện tích quy hoạch 54 ha. Tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng.

Giai đoạn đến năm 2020 chưa quy hoạch Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

Cụm công nghiệp tại huyện Bù Đốp: Quy hoạch 2 Cụm công nghiệp Phước Thiện và Thanh Hòa trên địa bàn huyện Bù Đốp với tổng diện tích 36,94 ha để hình thành các cụm sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn; chế biến nông, lâm sản và sản xuất hàng tiêu dùng, gắn với khu xử lý nước thải tập trung, cụ thể:

Cụm công nghiệp Phước Thiện diện tích quy hoạch 19,94 ha, tại ấp Tân Lập, xã Phước Thiện. Tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Thanh Hòa diện tích quy hoạch 17 ha, tại ấp 4, xã Thanh Hòa. Tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng.

Giai đoạn đến năm 2020 quy hoạch và đưa vào đầu tư Cụm công nghiệp Phước Thiện với diện tích 19,94 ha.

Cụm công nghiệp tại huyện Hớn Quản: Quy hoạch 5 Cụm công nghiệp Thanh Bình, Thanh An, Tân Lợi, Lê Vi - Tân Khai và Tân Hiệp trên địa bàn huyện Hớn Quản với tổng diện tích 100 ha để hình thành các cụm chế biến nông sản, sản xuất thực phẩm, sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và sản xuất hàng tiêu dùng, gắn với khu xử lý nước thải tập trung, cụ thể:

Cụm công nghiệp Thanh Bình diện tích quy hoạch 20 ha, tại ấp Xa Cát, xã Thanh Bình. Tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Thanh An diện tích quy hoạch 20 ha, tại tổ 4, ấp Trà Thanh, xã Thanh An. Tổng mức đầu tư l00 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Tân Lợi diện tích quy hoạch 20 ha, tại tổ 5, ấp Quản Lợi, xã Tân Lợi do Tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Lê Vi - Tân Khai diện tích quy hoạch 20 ha, tại xã Tân Khai. Tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Tân Hiệp diện tích quy hoạch 20 ha, tại xã Tân Hiệp. Tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.

Giai đoạn đến năm 2020 quy hoạch và đưa vào đầu tư Cụm công nghiệp Thanh Bình (20 ha) và Lê Vi - Tân Khai (20 ha) với diện tích 40 ha.

Cụm công nghiệp tại huyện Đồng Phú: Quy hoạch 4 Cụm công nghiệp Hà Mỵ, Tân Lập, Thuận Phú và Tân Phước trên địa bàn huyện Đồng Phú với tổng diện tích 140 ha để hình thành các cụm chế biến nông, lâm sản, sản xuất thực phẩm, sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và sản xuất hàng tiêu dùng, gắn với khu xử lý nước thải tập trung, cụ thể:

Cụm công nghiệp Hà My tại xã Tân Lập với diện tích quy hoạch 10 ha. Tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Tân Lập tại xã Tân Lập với diện tích quy hoạch 40 ha. Tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Thuận Phú tại xã Thuận Phú với diện tích quy hoạch 50 ha. Tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Tân Phước tại ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước với diện tích quy hoạch 40 ha. Tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng.

Giai đoạn đến năm 2020 quy hoạch và đưa vào đầu tư 3 Cụm công nghiệp Hà My (10 ha), Tân Lập (40 ha) và Thuận Phú (20 ha) với diện tích 70 ha.

Cụm công nghiệp tại huyện Bù Đăng: Quy hoạch 7 Cụm công nghiệp Minh Hưng 1, Minh Hưng 2, Nghĩa Trung, Đức Liễu 1, Đức Liễu 2, Thọ Sơn và Thống Nhất trên địa bàn huyện Bù Đăng với tổng diện tích 225,23 ha để hình thành các cụm sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn, chế biến nông sản, sản xuất thực phẩm và sản xuất hàng tiêu dùng, gắn với khu xử lý nước thải tập trung, cụ thể:

Cụm công nghiệp Minh Hưng 1 quy hoạch 40 ha, tại thôn 1, xã Minh Hưng. Tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Minh Hưng 2 với diện tích 32,7 ha, tại thôn 4, xã Minh Hưng. Tổng mức đầu tư 164 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Nghĩa Trung với diện tích 20 ha, tại thôn 5, xã Nghĩa Trung. Tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Đức Liễu 1 quy hoạch 50 ha, tại thôn 8, xã Đức Liễu. Tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Đức Liễu 2 diện tích quy hoạch 30 ha, tại thôn 2, xã Đức Liễu. Tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Thọ Sơn diện tích quy hoạch 20 ha, tại thôn Sơn Hiệp, xã Thọ Sơn. Tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Thống Nhất diện tích quy hoạch 32,53 ha, tại thôn 4, xã Thống Nhất. Tổng mức đầu tư 165 tỷ đồng.

Giai đoạn đến năm 2020 quy hoạch và đưa vào đầu tư 5 Cụm công nghiệp Minh Hưng 1 (40 ha), Minh Hưng 2 (32,7 ha), Nghĩa Trung (20 ha), Đức Liễu 1 (30 ha) và Đức Liễu 2 (30 ha) với diện tích 152,7 ha.

Cụm công nghiệp tại huyện Chơn Thành: Quy hoạch Cụm công nghiệp Song Phương tại ấp Bàu Teng, xã Quang Minh trên địa bàn huyện Chơn Thành với tổng diện tích 10 ha để hình thành các cụm chế biến gỗ và các sản phẩm ngành gỗ, gắn với khu xử lý nước thải tập trung. Tổng mức đầu tư 72 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp tại huyện Phú Riềng: Quy hoạch 2 Cụm công nghiệp Phú Riềng và Bù Nho trên địa bàn huyện Phú Riềng với tổng diện tích 100 ha để hình thành cụm chế biến nông sản và sản xuất thực phẩm, gắn với khu xử lý nước thải tập trung, cụ thể:

Cụm công nghiệp Phú Riềng diện tích quy hoạch 50 ha tại xã Phú Riềng. Tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Bù Nho diện tích quy hoạch 50 ha tại xã Bù Nho. Tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.

Giai đoạn đến năm 2020 quy hoạch và đưa vào đầu tư Cụm công nghiệp Phú Riềng với diện tích 30 ha.

Zalo
Hotline
Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook